Selecteer een pagina

Disclaimer

MMT Nederland heeft met zorg deze website samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. MMT Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door MMT Nederland verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Copyright

 

Fotomateriaal

Al het fotomateriaal op deze website alsmede verdere elementen als teksten en graphics zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MMT Nederland is er geen toestemming om de inhoud van deze website openbaar te maken of te verspreiden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier. Heeft u toestemming verkregen dan graag bij het beeldmateriaal “Copyright MMT Nederland” vermelden.

 

Links naar websites van derden

Op onze website staan links naar websites van derden. MMT Nederland kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud in enigerlei vorm van deze websites van derden.

 

Linken naar de website van MMT Nederland

Wanneer u wilt linken naar deze website, stellen wij voor dit te doen naar onze homepage: https://www.mmtnederland.nl en enkel wanneer dit rechtmatig is, wanneer de naam van MMT Nederland daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van MMT Nederland wordt gesuggereerd daar waar dat niet het geval is.

 

Colofon

Deze website wordt beheerd door MMT Nederland. Voor vragen en opmerkingen over de site kunt u mailen naar
info@mmtnederland.nl

 

Fotografie

MMT Nederland

Foto Homepagina: Jimmy van Drunen

 

Ontwerp en realisatie

Anja Verlaat in samenwerking met Locatie 9
www.anjaverlaat.nl
www.locatie9.nl